DPF Renovace

DPF znamená filtr pevných částic, filtr, který je určen k odstranění pevných částic hmoty nebo sazí z výfukových plynů vznětového motoru, ale na rozdíl od technologií FAP, nepoužívá aditiva během regenerace.

DPF pracuje při vyšší teplotě, 600-650 ° C, za použití řady post-injekcí paliva.

Na stěnách filtru jsou některé vzácné kovy, které působí jako katalyzátory pro usnadnění celého procesu. Je důležité si uvědomit,  že v průběhu post-injekce část paliva klouže po stěnách válce a vlévá se do olejové vany, kontaminují ji a ohrožují fungování motoru: například může prasknout turbo.

Náš stroj je jediný, který je schopen vyčistit zbytky PM10 a jediný odstranit také olejové zbytky v DPF a v katalyzátoru SCR!

Náš stroj využívá jedinečnou technologii na trhu, která čistí všechny typy filtrů pevných částic (DPF/FAP), a to jak z osobních vozů (i Euro 6), autobusů a nákladních vozidel, katalyzátorů velkých nákladních automobilů (SCR), stejně jako mezichladiče a chladiče.

Náš stroj pracuje s certifikovaným čistícím systémem (certifikát TŰV NORD) na bázi kapaliny, obohacené organickými absorbenty emulzí uhlovodíků, který zajišťuje obnovu původní účinnosti DPF až o 98%, přičemž se dokáže postarat i o zbytky oleje.

Na rozdíl od všech ostatních způsobů regenerace, je naše technologie čištění šetrnější vůči struktuře DPF filtru a nedochází tak k narušení a popraskání DPF jako u metod, které využívají k vypalování velmi vysoké teploty.

Čištění filtru (DPF) jiným tepelným zpracováním prochází různými fázemi, jakými jsou řezání, zahřívání a svařování. Tyto operace jsou složité a riskantní pro celistvost filtru, navíc na každou fázi je třeba použít jiný nástroj nebo stroj. Podobně ultrazvukové čištění vyžaduje použití speciální ultrazvukové nádrže a sušárny pro fáze sušení.

Náš stroj je unikátní v tom, že může vyčistit a vysušit filtr DPF, aniž by byla ohrožena jeho struktura, zároveň nedochází k plýtvání časem a energií.

Náš stroj provede test protitlakem před a po procesu čištění, což umožňuje okamžitou diagnózu filtru a kontrolu kvality čištění, jakmile je filtr vyčištěn. 

FAP je filtr pevných částic navržený a patentovaný Citroën-Peugeot skupinou, jejíž regenerační systém se vyznačuje tím, že používá doplňkové látky, oxid ceru.

Spalování PM10 se přirozeně provádí při asi 600-650 ° C, avšak výfukové plyny dosáhnou pouze 200 ° C maximálně.  Je tedy nezbytné při vstřikování paliva zvýšit teplotu, což je okamžik, kdy oxidy ceru přichází do hry snížením zápalné teploty sazí na 450 ° C, čímž se urychluje regenerace a chrání filtr před potenciálním nebezpečným tepelným namáháním.

Je ale třeba poznamenat, že oxid ceru, který je uložen v zásobníku musí být periodicky doplňován (po každých 80-120 tisících km), usnadňuje spalování částic, ale nehoří společně s nimi, naopak sedimentuje uvnitř filtru.

Náš stroj je jedinou technologií na trhu, který je schopen vyčistit nejen zbytky PM10, ale také ceričitý vklad zachycený uvnitř FAP!

Náš stroj využívá jedinečnou technologii na trhu, která čistí všechny typy filtrů pevných částic (DPF/FAP), a to jak z osobních vozů (i Euro 6), autobusů a nákladních vozidel, katalyzátorů velkých nákladních automobilů (SCR), stejně jako mezichladiče a chladiče.

Náš stroj pracuje s certifikovaným čistícím systémem (certifikát TŰV NORD) na bázi kapaliny, obohacené organickými absorbenty emulzí uhlovodíků, který zajišťuje obnovu původní účinnosti DPF až o 98%, přičemž se dokáže postarat i o zbytky oleje.

Na rozdíl od všech ostatních způsobů regenerace, je naše technologie šetrnější vůči struktuře DPF filtru a nedochází tak k narušení a popraskání DPF jako u metod, které využívají k vypalování velmi vysoké teploty.

Čištění filtru DPF jiným tepelným zpracováním prochází různými fázemi, jakými jsou řezání, zahřívání a svařování. Tyto operace jsou složité a riskantní pro celistvost filtru, navíc na každou fázi je třeba použít jiný nástroj nebo stroj. Podobně ultrazvukové čištění vyžaduje použití speciální ultrazvukové nádrže a sušárny pro fáze sušení.

Náš stroj je unikátní v tom, že může vyčistit a vysušit filtr DPF, aniž by byla ohrožena jeho struktura, zároveň nedochází k plýtvání časem a energií.

Náš stroj provede test protitlakem před a po procesu čištění, což umožňuje okamžitou diagnózu filtru a kontrolu kvality čištění, jakmile je filtr vyčištěn. 

Při spalování paliv motor produkuje mnoho výfukových sazí, které jsou škodlivé pro životní prostředí a zdraví lidí, jako je uhlík (CO), nespálené uhlovodíky (UHCs), oxidy dusíku (NOx) a, v případě vznětového motoru, částic, které jsou menší než asi 10 mikrometrů, označované jako PM10.

Filtry pevných částic jsou zařízení, která částice PM10 (až 99%) zachytávají a, jako všechny ostatní filtry, je třeba je čistit pravidelně, aby se zabránilo škodám na autě: přeplněním filtru může dojít k poškození motoru.

EURO 6 je evropská norma o snížení emisí znečišťujících látek z lehkých osobních a užitkových vozidel v platnosti od září 2014 pro nové modely a od září 2015 pro všechna vozidla.
 
EURO 6 se týká hlavně emisí oxidů dusíku (NOx), které mohou mít vliv na lidské dýchání.
 
Za účelem snížení emisí NOx, výrobci přijali SCR systém (Selection  Catalyst Reduction) , jehož účinnost již byla prokázána na nákladních automobilech a jiných těžkých vozidlech.
 
SCR katalyzátor je integrován do oxidačního katalyzátoru, který transformuje nespálené uhlovodíky (HC) a oxid uhelnatý (CO),  s filtrem pevných částic (DPF), pracuje prostřednictvím chemické přísady z ⅔ voda a ⅓ technické močovina: AdBlue. Tato přísada je vstřikována přímo do SCR katalyzátoru, kde se z důvodu kontaktu výfukových plynů s vysokou teplotou přemění  na amoniak a neutralizují se NOx, nakonec se zredukují na směs oxidů a páry.
  
Aby systém SCR fungoval správně, je nezbytné zajistit vysokou kvalitu močoviny použité pro výrobu AdBlue abyla  v souladu s chemickými požadavky (technická močovina).
 
Ačkoliv specifikace AdBlue eliminuje rizika poškození SCR katalyzátoru, je nutné počítat s tím, že kvůli postupnému snížení provozní kapacity v důsledku zmenšení užitné plochy a nevratnému poškození způsobenému kovy (tj měď, zinek) nebo znečišťujícími látkami, bude nutné časem jediné řešení: výměna SCR katalyzátoru.
 
Náš stroj umožňuje recyklaci SCR katalyzátorů, které se ucpaly kvůli krystalizaci močoviny, což vyvolává ucpání kanálů a ztrátu účinnosti.